Vrijwilligers

Bij onze vereniging zijn vrijwilligers onmisbaar. Zij zetten zich belangeloos in om ervoor te zorgen dat de vereniging kan (voort)bestaan.

In de komende periode willen we jullie kennis laten maken met deze bijzondere mensen.  Deze keer is Patricia Smeets aan de beurt. Zij is sinds 2019 onze penningmeester. Naast het feit dat ze een drukke baan heeft, vindt ze toch nog tijd om de administratie en financiën te beheren met als doel onze vereniging weer financieel beter te maken en te houden.

Patricia Smeets

1.Algemene informatie.

Ik ben moeder van een jonge dochter van 6 jaar. Zelf ben ik in 1979 op de aarde gezet in het dorp Eerbeek, met acht jaar ben ik verhuisd naar het naastgelegen dorp Loenen. Echter de eerste jaren dat wij waren verhuisd naar Loenen, ben ik gewoon blijven sporten bij Kracht & Vlugheid.

In 2012 heb ik samen met mijn vrouw een huis gekocht in Eerbeek en ben ik dus weer terug verhuisd na mijn geboortedorp.

Naast moeder en partner zijn heb ik een fulltime baan, waarbij het met enige regelmaat voorkomt dat ik weken maak van 50 tot 60 uur. Dat is dus best druk en houd ik eigenlijk niet veel vrije tijd over naast ons gezinsleven, huishouden en mijn baan.

2. Wat doe je binnen de vereniging?

Ik heb me opgegeven voor de functie penningmeester. Ik vond dat ik daar het meeste in kon betekenen, omdat we er op dat moment als vereniging financieel niet goed voorstonden en er een tekort was aan bestuursleden en zo deze vacature in ieder geval was vervuld.

Vanuit mijn opleidingen en mijn werk heb ik de nodige affiniteit en ervaringen met financiën en administratie. Ik zag het dan ook als een uitdaging om daarin verbetering aan te brengen en had mijzelf als doel gesteld om de vereniging in zo’n kort mogelijke tijd weer financieel gezonder te maken.

3. Waarom ben je vrijwilliger voor de vereniging?

Ik vind het belangrijk dat mijn dochter in haar dorp leuke dingen kan ondernemen waaronder sporten. Daarnaast vind ik het belangrijk dat het ook voor een ieder betaalbaar is en vooral blijft en dan ben je toch al snel afhankelijk van vrijwilligers die de club of een vereniging een warm hart toedragen en belangeloos zich willen inzetten.

Ook wil ik graag betrokken zijn bij de activiteiten van mijn dochter en mijn eigen verantwoording nemen dat een club ook kan blijven (voort)bestaan.

We hebben er met zijn allen belang bij, inclusief ikzelf dat er clubs en verenigingen in de directe omgeving zijn, waar je zelf terecht kunt, maar waar je ook je kinderen naartoe kan laten gaan. Het is belangrijk voor je dorpskern, zorgt voor verbinding en creëert betrokkenheid. Daarnaast draag je bij aan het bestaansrecht van verenigingen en clubs. Zo houdt je je eigen dorp levendig en bruisend en voorkom je leegstroom.

Vroeger heb ik zelf ook altijd op diverse sporten en bij diverse clubs gezeten in de dorpen waar ik heb gewoond. Dit kwam mede door mijn ouders. Zij hebben ook in diverse besturen  gezeten en of vrijwilligerswerk verricht. Een goed voorbeeld doet volgen.

Ik vind het dus eigenlijk ook wel een eer om in de voetsporen van mijn ouders te treden en bovendien is het een goede opvoeding/les voor je kinderen. Als je iets wilt en of ergens gebruik van maakt, mag je daar ook je eigen steentje aan bijdragen. Niks gaat vanzelf. Daarnaast heb ik mooie, leuke en warme herinneringen aan mijn jeugd, vooral omdat mijn zus en ik die samen met mijn ouders hebben mogen beleven, omdat zij actief betrokken en aanwezig waren bij de trainingen, wedstrijden, evenementen en of andere activiteiten.

4. Wat maakt voor jou het vrijwilligerswerk de moeite waard?

Keuzes durven maken, knopen doorhakken, structuur kunnen aanbrengen en veranderingen doorvoeren en het vermogen om proces matig te kunnen denken en uitvoeren zijn zaken die in mijn straatje passen en me ook redelijk goed afgaan. Voor mij zijn het de uitdagingen waar ik energie van krijg, waarbij ik de beloning vind in de behaalde resultaten en het goede gevoel wat je daaraan overhoudt. Bovendien doe je het niet alleen, maar met het gehele team, dat bestaat uit de bestuursleden, de technische leiding en de overige vrijwilligers. Om met z’n allen aan gestelde doelen te werken en die dan ook te bereiken, dat is mooi.

 5. Wat vind je het mooiste aan de vereniging?

Ik vind dat we met ons klein team al een mooi resultaat hebben neergezet en we knokken nog steeds door om onze vereniging een mooie en blijvende toekomst te geven. Door de positieve ontwikkelingen zie je de energie binnen het team toenemen. Er wordt out of the box gedacht, mensen komen met nieuwe ideeën en nieuwe doelen. Op deze manier gaan we het 100-jarig jubileum dan ook zeker halen. Mocht je hier aan willen bijdragen, heb je zin, tijd en voel je je verantwoordelijk en betrokken, kijk dan op onze site en meld je aan want we zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers.