Bestuursfuncties

VACATURE BESTUURSFUNCTIE

 

Onze vereniging Kracht & Vlugheid bestaat al sinds 1926 en heeft veel meegemaakt. Velen uit Eerbeek hebben door de jaren heen kunnen genieten van sport en gezelligheid, en nog steeds. Dit is altijd mogelijk geweest dankzij een groot aantal betrokken personen en vrijwilligers, die opstonden en hielpen bij het organiseren van activiteiten en het regelen van de zakelijke kanten, zoals administratie en contributie. Zonder hen was dat niet gelukt.

Kracht en Vlugheid is van oorsprong een gymvereniging, maar heeft zich doorontwikkeld naar een multisport-vereniging. We organiseren jeugd-gymlessen, ouder- en kindgym en springgroepen (trampolines), maar ook BBB, BBB gymnastiek, Body balance, Zumba, bewegingsleer, dancefitness, sportfit50+, gymfit50+, Streetdance en zelfs een heren volleybal team. We zijn een grote vereniging die ongeveer 270 leden telt. Wij vinden het belangrijk als vereniging om gezelligheid, samenzijn, beweging en ontwikkeling op persoonlijk en sociaal gebied te bieden. En op dit moment is er weer een ondernemende activiteitencommissie met leuke ideeën.

Om een vereniging te laten bestaan en de kosten te dekken, vragen we contributie, maar hebben we ook vrijwilligers nodig voor het bestuur en voor activiteiten. Onze contributies proberen wij zo laag mogelijk te houden, zodat iedereen van jong tot oud de mogelijkheid krijgt om te bewegen.

Een vereniging is geen commerciële instelling, maar een verzameling van mensen die graag samen sport. Het is gebruikelijk dat leden van een vereniging zelf een bestuur vormen, om de rest van de leden te faciliteren in zaken als de huur van een zaal, de contributie, de administratie, verzekeringen, opgeleide trainsters/trainers, activiteiten, etcetera. Praktisch gezien komen we elke 6 a 7 weken een avond bij elkaar voor overleg, in de tussenliggende weken pakt ieder zijn/haar acties op.

Het huidige bestuur telt nu nog 7 leden, waarvan er drie hebben aangegeven binnen afzienbare tijd te willen stoppen. Deze bestuursleden hebben al langere tijd zitting in het bestuur en willen nu anderen de kans geven om een bijdrage te leveren. Deze bestuursleden zullen de komende tijd aftreden en voor hen zoeken we nu vervanging. Een volledig bestuur zou uit 8 of 9 personen moeten bestaan om de taken te kunnen verdelen. Zonder bestuur houdt de vereniging op te bestaan. Dit is niet wat wij willen, maar is zeker iets wat onvermijdelijk zal zijn als er geen mensen opstaan en zich aanmelden.

Dit bericht is een dringende oproep aan een ieder om zich aan te melden als bestuurslid of lid van de activiteitencommissie. We willen graag voor het einde van 2018 een aangevuld bestuur zodat de vereniging ook na 92 jaar kan blijven bestaan!

Op dit moment hebben we de vrijgekomen rollen van voorzitter en penningmeester al kunnen invullen. We zoeken nog enthousiaste mensen voor de rol van secretaris, technische leiding en algemeen lid. Daarnaast zoeken we een aantal leden voor onze activiteitencommissie, ter aanvulling, omdat enkelen doorstromen naar het bestuur.

Zonder vrijwilligers in de activiteitencommissie en bestuur kan geen enkele vereniging blijven bestaan. Als bestuur faciliteren wij de vereniging en maken het de leden mogelijk om hun sport te beoefenen. De activiteitencommissie organiseert een paar keer per jaar een bijzonder leuke activiteit.

Iedereen zal een keer zijn of haar bijdrage mogen leveren, of je nu huidig of voormalig lid bent, of een ouder of grootouder, of gewoon als je sympathiek staat tegenover deze vereniging… 

Als er begin 2019 geen aanvulling is op het bestuur, moeten we in het uiterste geval gaan overwegen om de vereniging op te heffen. Dat willen we niet! Help ons om de vereniging te laten bestaan! De vereniging is van de leden, dus ook van jou … !

Voel je je betrokken en wil je iets betekenen voor Kracht en Vlugheid, meld je dan nu aan en help de vereniging te blijven bestaan! Kracht & Vlugheid heeft jullie echt heel hard nodig! Je kunt je aanmelden via het e-mailadres: bestuur@krachtenvlugheid.eu

 

 

Met hartelijke en sportieve groet,

Bestuur van Gymnastiekvereniging Kracht & Vlugheid Eerbeek

 

Ronald Hendriksen – Voorzitter (aftredend)

Marike Gerritsen – Secretaris (aftredend)

Rieneke Hendriks – Penningmeester (aftredend)

Tom Hijmans – Algemeen Lid                                   

Pascal te Morsche – Algemeen Lid                 

Yvonne Snijders – Activiteiten commissie

Rhona Cijnssen – Algemeen Lid en PR                  

  … vacature … – Technische leiding

Leiding Ouder & Kind Gym

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste leid(st)er ouder- en kindgym. Het is ook mogelijk om samen met andere leid(st)ers de les over te nemen, zodat je niet elke week les hoeft te geven.

De les vindt iederee zaterdag plaats van 10.00 tot 11.00 uur in de nieuwe gymzaal aan de kloosterstraat in Eerbeek.

Wij zoeken een leid(st)er die enthousiast is, creatief is en affiniteit heeft met peuters (1,5 tot 4 jaar). Ervaring met lesgeven aan kleine kinderen is een pré, maar geen vereiste. Ben je in bezit van, of bezig met een licentie of diploma als ALO, Sport en Bewegen, CIOS niveau 3 of KNGU opleiding niveau 3 dan nodigen wij je uit om te reageren op onze vacature door een reactie te sturen naar bestuur@krachtenvlugheid.eu