Middels het onderstaande formulier kunt u het lidmaatschap opzeggen. Graag horen wij van u wat de reden van opzegging is zodat wij onszelf steeds weer kunnen verbeteren. 

 

Opzegging van het lidmaatschap kan per kwartaal van het verenigingsjaar (1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april) met een opzeggingstermijn van 1 maand.

Opzegformulier

Middels het onderstaande formulier kunt u uw gegevens wijzigen.

Wijzigingsformulier