Middels het onderstaande formulier kunt u het lidmaatschap opzeggen. Graag horen wij van u wat de reden van opzegging is zodat wij onszelf steeds weer kunnen verbeteren. 

Opzegging van het lidmaatschap kan per kwartaal van het verenigingsjaar (1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april) met een opzeggingstermijn van 1 maand.

Dit houdt het volgende in:

Wilt u opzeggen per 1 juli?  Dan dient de opzegging vóór 1 juni binnen te zijn.

Wilt u opzeggen per 1 oktober? Dan dient de opzegging vóór 1 september binnen te zijn.

Wilt u opzeggen per 1 januari? Dan dient de opzegging vóór 1 december binnen te zijn.

Wilt u opzeggen per 1 april? Dan dient de opzegging vóór 1 maart binnen te zijn.

Opzegformulier

Middels het onderstaande formulier kunt u uw gegevens wijzigen.

Wijzigingsformulier