Toestemming publicatie beeldmateriaal

Tijdens de lessen en diverse activiteiten waar gymnastiekvereniging Kracht & Vlugheid Eerbeek aan deelneemt worden er regelmatig foto’s en/of video’s gemaakt. Deze zijn dan vaak terug te vinden op onze website, de krant of op Facebook. Ook u of uw zoon/dochter kan hierop te zien zijn. Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met de foto’s en video’s en zullen niets publiceren wat de afgebeelde personen schade aan kan richten. In de meeste gevallen worden er geen namen aan de foto’s toegevoegd, maar enkel de naam van de groep. Als vereniging vinden wij het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van u of uw zoon/dochter.

 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht, worden gemaakt. Het kan voor komen dat andere ouders foto’s maken tijdens lessen of activiteiten. Hier hebben wij als vereniging geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet

Met deze brief vragen wij daarom om toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van u en/of uw zoon/dochter. Er dient PER LID een ondertekend exemplaar ingeleverd te worden!