Voor kleuters is het goed om te bewegen. Het zorgt voor een goede motorische ontwikkeling. De kleuters leren daarnaast samen te spelen en te bewegen in een ontspannen sfeer. Het ontwikkelen van de motoriek bij jonge kinderen is enorm be-langrijk. Niet alleen vanwege het fysieke, maar ook het soci-ale aspect.

 

De les vindt plaats op dinsdagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 uur