Inschrijven

Met onderstaand formulier kunt u een nieuw lid aanmelden. Het is ook mogelijk om de inschrijving op papier te voldoen, inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de leiding.

De contributie kan alleen via een automatische incasso betaald worden. Hiervoor vragen wij u onderstaande machtiging in te vullen. Bij het invullen van onderstaande machtiging machtigt de ondergetekende Sportvereniging Kracht & Vlugheid Eerbeek om de verschuldigde contributie maandelijks af te schrijven van het genoemde rekeningnummer.

Bij de eerste contributie afschrijving wordt eveneens het inschrijfgeld t.w.v. € 7,50 afgeschreven.

Bij vragen kunt u mailen naar ledenadministratie@krachtenvlugheid.eu

TIP: bij het volgen van twee lessen kunt u gratis deelnemen aan een derde les. 

Laat dit veld blanco

Gegevens aspirantlid

Automatische incasso van de contributie