Afscheid van 2 trouwe bestuursleden

Sandra Nikkels en Ina Bosch nemen afscheid na 23 en 25 jaar in het bestuur te hebben gezeten, van gymnastiekvereniging Kracht en Vlugheid.

Sandra is al vanaf haar 18 jaar in het bestuur gekomen als algemeen lid, daarna werd zij  hoofd technisch leiding.
Zij heeft zoveel betekent voor de gymvereniging dat is met geen pen te beschrijven. De  uitvoeringen die zij voor een groot deel voor haar rekening nam,

heeft veel tijd en inspanning gekost. Zij regelde dit altijd tot in de puntjes. Gelukkig is zij nog niet helemaal weg bij de vereniging en geeft ze nog diverse uren les.

Ina is 25 jaar geleden begonnen als algemeen lid, waarvan ze ook nog 5 jaar voorzitster is geweest.
Ina is ook zeer actief betrokken geweest bij de gymvereniging, wanneer  er een activiteit of de kas gespekt moest worden is Ina altijd van de partij.

De prijsjes voor de verloting tijdens de uitvoering, de koekjes verkoop of de gezamenlijke BBQ Ina regelt het wel even.
Ook Ina geeft nog steeds les bij de vereniging.
Namens het bestuur hebben de dames een attentie gekregen, nogmaals BEDANKT.