Contributie voor de lessen van Kracht & Vlugheid

 • Prijs per/maand
 • 14,25
 • Kleutergym
 • Meisjes 6 jaar en ouder
 • Springgroepen
 • Prijs per/maand
 • 15,75
 • Ouder en kindgym

 • Prijs per/maand
 • 16,75
 • Bewegingsleer
 • Sportfit 50+ gemengd
 • BBB
 • Total Body Workout
 • Zumba
 • Volleybal heren

Jaarlijks moeten alle leden bondscontributie aan de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) afdragen. Bovenstaande bedragen zijn inclusief deze afdracht. 

Graag wijzen we u op de mogelijkheid om bij de gemeente na te gaan of u voor het minimabeleid in aanmerking komt. Deelname aan sporten bij Kracht & Vlugheid wordt voor jongeren vergoed en volwassenen komen in aanmerking voor een persoonlijk budget. Meer informatie over de minimaregeling is bij de gemeente te verkrijgen.