Algemene informatie

Sportvereniging Kracht & Vlugheid  heeft een divers aanbod.

Het begint met ouder-peutergym en biedt de mogelijkheid om recreatief te turnen

Daarnaast is er sport-fit voor dames en heren. Leeftijd is niet zo belangrijk, wel het verlangen om gezond en actief te blijven.

Huidige en toekomstige leden moeten weten wat we als vereniging willen en kunnen bieden. De vanouds vriendschappelijke en sociale sfeer die gymnastiek eigen is, speelt ook bij de Sportvereniging Kracht & Vlugheid een belangrijke rol. De technische leiding van de gymnastiekgroepen streeft er naar de kinderen wat mee te geven waaraan ze ook later wat hebben.

We praten dan over bijvoorbeeld begrippen als discipline, afspraak is afspraak, kameraadschap. Begrippen die in sommige fases van het maatschappelijke gebeuren als ouderwets worden gekenmerkt maar steeds weer terugkomen als waardevolle uitgangspunten.

Beleid

In een veranderende samenleving is het goed om zo nu en dan het beleid van een organisatie tegen het licht te houden. Waar zijn we nu mee bezig, wat voor ambities hebben we en wat zou de omgeving van ons willen.

Met deze ingrediënten kunnen we bepalen;

 • de doelstelling van Sportvereniging Kracht & Vlugheid
 • wat onze doelgroepen zijn
 • welke producten we willen aanbieden
 • hoe we ons moeten organiseren

De vereniging heeft ten doel:

De gymnastiek in de ruimste zin van het woord te stimuleren en daardoor de volksgezondheid te bevorderen.

Om deze doelstelling te realiseren in deze huidige tijd zijn de volgende zaken nodig:

 • een duidelijke visie die uitgedragen wordt door bestuur en kader van onze sportvereniging
 • een heldere organisatie zowel wat betreft de verenigings – als de interne overlegstructuur
 • een intern en / of extern PR & communicatieplan
 • een technisch beleidsplan
 • aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen (jeugd, veiligheid)
 • duidelijke doelstelling en organisatie v.w.b. alle doelgroepen binnen de vereniging
 • accommodatie die geschikt is voor het beoefenen van de disciplines die wij als vereniging aanbieden. Sporters moeten in het kader van gezondheid, veiligheid en welzijn met plezier hun sport kunnen beoefenen
 • structurele aandacht voor professionalisering: bestuurlijk kader, technisch kader, vrijwilligers, scholingsbeleid
  een gezonde financiële organisatie

Ouders

Het bestuur is zich er van bewust dat de leden van Kracht & Vlugheid veelal zeer jeugdig zijn. Daarom hecht het bestuur veel waarde aan de inbreng van de ouders van onze jeugdige leden. Voor de leden en bovengenoemde ouders, is er een mogelijkheid hun stem te laten horen tijdens de jaarlijkse algemene leden vergadering maar er zijn meer momenten om over Kracht & Vlugheid aangelegenheden te praten. Uiteraard zijn bestuursleden en technische leiding altijd aanspreekbaar.

Vrijwilligers

Onze vereniging is aangewezen op vrijwilligers, mensen die begaan zijn met Kracht & Vlugheid en bereid zijn hand- en spandiensten te verrichten. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden, het zij bij regelmaat of zo nu en dan (projectmatig).

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een situatie of gebeurtenis. De eerste stap is echter om de desbetreffende persoon aan te spreken en uw klacht kenbaar te maken. Onze ervaring is dat persoonlijk contact de beste manier is om een klacht aan te horen en samen tot een oplossing te komen.
Het is ook mogelijk om een bestuurslid te benaderen.

bestuur@krachtenvlugheid.eu